Mountain travel

 

dsc00685_fotor

Szklarska Poręba, Poland.

 

 

Describe: Polish(1) and English(2) .

 

rgrdgesgdsc00834_fotordsc00808_fotordsc00794_fotordsc00772_fotordsc00779_fotordsc00785_fotordsc00791_fotordsc00765dsc00750_fotordsc00725dsc00718dsc00529_fotordsc00574_fotordsc00597_fotordsc00600_fotor

(1)Szklarska Poręba – miasto przepięknie położone w dolinie rzeki Kamiennej i jej dopływów na wys. 440-886 m.n.p.m., od południa na stokach Karkonoszy z górującą nad miastem Szrenicą (1362 m n. p. m.), od północy na stokach Gór Izerskich z Wysokim Kamieniem (1058 m n. p. m.) i Czarną Górą (965 m n. p. m.), zaś od wschodu wzniesienia Przedgórza Karkonoszy oddzielają miasto od Kotliny Jeleniogórskiej. Szklarska Poręba, przy stosunkowo niewielkiej liczbie stałych mieszkańców (ok.8 tys.), zajmuje duży obszar 76 km2 z czego aż 86% stanowią tereny leśne (w tym Karkonoskiego Parku Narodowego i kilku rezerwatów przyrody). Niewiele jest w Polsce obszarów tak sprzyjających rekreacji jak okolice Szklarskiej Poręby. Cisza, wciąż zmieniające się krajobrazy, w zależności od oświetlenia czy pory dnia, połączone z szumem krystalicznie czystych potoków i wodospadów spadających w otoczeniu granitowych skał – to elementy wpływające niezwykle kojąco na naturę ludzką.

Szklarska Poręba jest największą stacją klimatyczną Dolnego Śląska, znaną i cenioną od połowy XIX wieku. Warunki klimatyczne, które tu panują, porównywalne są do walorów miejscowości alpejskich położonych na wysokości powyżej 1200 m n. p. m.

Szklarska Poręba To kraina Rzepióra – legendarnego Ducha Gór, zwanego Liczyrzepą lub Karkonoszem, który od stuleci strzeże skarbów ukrytych w ziemi i leśnych gęstwinach. Góry, które w wiekach wczesnych przerażały ludzi swoim ogromem, teraz zachwycają swoim pięknem i zachęcają do poznania swoich tajemnic.

Jeśli dodamy do oferty naszej miejscowości możliwość korzystania z pieszych wędrówek po szlakach turystycznych (piękne, malownicze trasy w obrębie Karkonoskiego Parku Narodowego i Górach Izerskich), z górskiej wspinaczki, konnej jazdy po rozległych ostępach leśnych – to będziemy mieli pełną wizję różnorodnych atrakcji, jakie oferuje Szklarska Poręba.

Szklarska Poręba jest też znakomitym miejscem wypadowym do pobliskich miejscowości wypoczynkowych Dolnego Śląska i czeskich Karkonoszy (w oparciu o kilka przejść granicznych, tak pieszych jak i samochodowych – aż po złotą Pragę).

Źródło: Referat Promocji Miasta Szklarska Poręba

(2)Szklarska Poręba is a town beautifully situated in the Valley of the kamienna River and its tributaries. 440-886 m above sea level, on the slopes of the Krkonoše (Giant Mountains) from the towering above the town of Szrenicą (1362 m. p. m. ), from the North on the slopes of the Jizera Mountains with high Stone (1058 m. p. m. ) and Black Mountain (965 m. p. m. ), and from the East ascend the foothills of the giant mountains separate the town of Jelenia Góra. Szklarska Poręba, with a relatively small number of permanent residents (approximately 8 thousand), occupies a large area of 76 km2 with as many as 86% are forest areas (including the Giant Mountains National Park, and several nature reserves). There is little in the Polish areas so conducive to recreation as around Szklarska Poręba. Tranquility, ever-changing landscapes depending on lighting or time of day, combined with crystal clear streams and waterfalls falling surrounded by granite rocks-are entering an extremely soothing effect on human nature.

Szklarska Poręba is the largest climate station of Lower Silesia, known and appreciated since the mid-19th century. Climatic conditions that prevail here, are comparable to the values of the Alps located at altitudes above 1200 m. p. m.

Szklarska Poręba is a land of Rzepióra-the legendary mountain spirit, called Krakonoš or Krakonoš, which for centuries guarding the treasures hidden in the Earth and forest age-old thickets. Mountains, which in the middle ages early people horrified by its enormity, now rave about its beauty and to know their secrets.

If we add to our offer of the possibility of using the hiking trails (the beautiful, scenic route within the Krkonoše National Park and the Jizera Mountains), mountain climbing, riding after the vast reaches of the forest-it’s going to have a complete vision of a variety of attractions, Szklarska Poreba.

Szklarska Poręba is also an excellent starting point to the nearby villages of Lower Silesia and Czech Karkonosze mountains (based on several border crossings, so pedestrians and the car until after Golden Prague).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s